Dane podstawowe
Wymagane
Wymagane
Wymagane. Użytkownik wykorzystywany do logowania. Min. 8 znaków
Wymagane min. 5 znaków
Wymagane identycznie jak pole Email
Wymagane. Jeśli nie posiadasz podaj "BRAK"
Jeśli nie posiada wpisz BRAK
Adres zamieszkania
Niewymagane
Wymagane
Niewymagane
Wymagane
Wymagane
Walidacja
Podaj wynik obliczeń
Zgody
Poprzez założenie konta w e-Platformie, użytkownik wyraża świadomą zgodne na warunki świadczenia usługi określone w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

Regulamin systemu E-Rejestracja

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych